Blogg - BB Finans

Forbrukslån med medsøker

fredag mars 13, 2015

Det er ofte lettere å få godkjent en søknad om forbrukslån om man søker sammen med en medsøker. Dersom man for eksempel ikke oppfyller bankens minimumskrav til inntekt , alder osv., kan en medsøker være med på å styrke søknaden. En medsøker står solidarisk ansvarlig på lånet sammen med hovedsøker.

Det kan også være en fordel å ha med en medsøker på lånet dersom summen man har behov for å låne er høy i forhold til egen inntekt. En medsøker vil styrke lånet ved at både hoved- og medsøkers inntekt tas med i beregningen. På bakgrunn av dette kan man få innvilget et høyere beløp, og samtidig få bedre betingelser på lånet, som lavere rente osv.

En medsøker er en sikkerhet for banken, og kan på sett og vis sammenlignes med for eksempel å stille med pant i eiendom og løsøre. For hovedsøker er det å ha en medsøker på lånet ofte en stor fordel, det øker sjansen for å få innvilget et lån betraktelig. Man skal likevel velge medsøker med omhu, og det er viktig at medsøker også setter deg inn i retningslinjene og lånedokumentene grundig før signering. Vær obs på at en del banker kun godtar ektefelle, registrert partner eller samboer som medsøker, andre banker har ikke like strenge retningslinjer og kan også godkjenne andre familiemedlemmer eller venner.

Det innebærer risiko å være medsøker, en medsøker får automatisk ansvaret for lånet dersom hovedsøker skulle slutte å betale. Det er derfor viktig at dersom du har sagt ja til å være medsøker på et lån, må hovedsøker være en person du stoler på. Husk at dersom hovedsøker misligholder, er det du som må stille opp og betale.

Når man søker med en medsøker er det viktig at medsøker er innforstått med ansvaret og at du er helt sikker på at du greier å nedbetale lånet etter nedbetalingsplanen.

Dersom du skal søke om et forbrukslån og vil ha en medsøker, er det viktig at du velger en medsøker som vil bidra positivt på din søknad. Har for eksempel medsøker lav inntekt eller en betalingsanmerkning, vil ikke dette kunne hjelpe på søknaden din, da er det heller bedre å søke alene.

Kan avdragsfrihet hjelpe?

fredag januar 23, 2015

La oss si at det plutselig oppstår uforutsette utgifter, du må til tannlegen eller bilen må på service. Kanskje julen ble ekstra dyr eller NRK lisensen kom overraskende på i år igjen. Hvilke muligheter har du i slike perioder? Og kan avdragsfrihet hjelpe?

Dersom du har avdragsfrihet på et lån vil det si at du, over en periode, kun betjener renter og omkostninger på lånet. Du betaler altså ikke ned på lånet og det forblir like stort til du igjen begynner å betale avdrag.

Det er ikke tvil om at det både er fordeler og ulemper med avdragsfrihet på et lån. I perioden du har avdragsfrihet vil du få mer penger å rutte med, men disse pengene skal uansett tilbakebetales. Måten dette blir gjort på er enten ved å øke nedbetalingstiden, slik at du kommer til å ha lånet over en lengre periode. Alternativt økes terminbeløpet, slik at du må betale et større beløp per termin.

Det er altså slik at dersom du er i en kortvarig nødsituasjon med forbigående presset økonomi så kan det hjelpe med avdragsfrihet på lånet. Du vil da få litt mer penger å rutte med i den spesifikke perioden.

En annen situasjon hvor det kan være nyttig med avdragsfrihet er ved store endringer i livssituasjon. For eksempel dersom ekteskapet ryker, eller du møter veggen på jobben og trenger en pause. Da kan avdragsfrihet på boliglånet gjøre at du slipper å selge huset eller leiligheten.

Det er også slik at det er store forskjeller på avdragsfrihet på boliglån og forbrukslån. Skal man ha avdragsfrihet på boliglånet er det ofte snakk om mellom tre og fem år. På forbrukslån derimot er det snakk om en til to måneder. Det er altså en større forpliktelse å bestemme seg for avdragsfrihet på boliglånet enn på forbrukslånet.

Dersom du er i en situasjon der betalingsproblemene er midlertidige, kan det være lurt å søke om avdragsfrihet – du kan med det få en mulighet til å komme deg a jour med dine andre betalinger. Det aller viktigste er uansett å tenke godt igjennom før du søker, finn ut hva du trenger de ekstra pengene til og om det vil hjelpe på sikt om du får avdragsfrihet.

Dersom du har et forbrukslån hos BB Finans kan du søke om avdragsfrihet for inntil to måneder i året, det gjør du ved å sende en forespørsel til post@bbf.no eller ved å benytte kontaktskjema på www.bbf.no.

Har du mottatt et inkassokrav?

torsdag oktober 9, 2014

Ubetalte regninger og påfølgende inkassokrav er ikke hyggelig – verken for den som skylder penger eller den som har penger utestående. Her kan du lese noen råd om hvordan du skal forholde deg dersom du har mottatt ett inkassokrav.

Inkasso er både lite hyggelig, og dyrt. Dersom du har et krav som er gått til inkasso, må du betale inkassosalær i tillegg til det opprinnelige kravet. Et inkassosalær er en slags erstatning du må betale for å dekke omkostningene kreditor eller inkassobyrået har hatt ved inndrivelsen. Det beste du kan gjøre når du har fått et inkassokrav er naturligvis å betale så raskt som mulig.

Dersom du ikke har mulighet til å betale, er det alltid lurt å ta kontakt med inkassobyrået. I mange tilfeller kan det lages avtaler om nedbetaling som vil gjøre at inkassobyrået ikke går videre med for eksempel rettslige steg på ditt krav. Det blir alltid sett på som positivt at du tar kontakt og viser at du ønsker å gjøre opp for deg.

Ord og uttrykk i forbindelse med inkasso
Dersom du har mottatt et inkassokrav vil du mest sannsynlig komme over ord og uttrykk du ikke har hørt før. Nedenfor finner du en liste over ord og uttrykk som kan være greie å ha kjennskap til:

Betalingsoppfordring
Når et krav er mottatt til inkasso og betalingsfristen fristen på minst 14 dager er løpt ut, vil du få tilsendt en skriftlig betalingsoppfordring om enten å betale eller å komme med innsigelser mot kravet innen en frist på minst 14 dager. Dersom du ikke har kommet med dine innsigelser mot kravet på et tidligere tidspunkt er dette siste frist før rettslig inndriving av kravet vil bli igangsatt.

Rettslig inndriving

Dersom du ikke har klart å betale kravet innen fristen på minst 14 dager som er satt i betalingsoppfordringen, og kravet ditt ikke er omtvistet, vil rettslig inndriving bli satt i verk. Inkassobyrået eller kreditor må sette i gang en rettslig inndriving i løpet av seks måneder etter at betalingsoppfordringen er sendt, ellers må ny betalingsoppfordring sendes til deg.

Betalingsanmerkning

Hvis du ikke betaler gjelden din, vil en av de største konsekvensene av dette være at du får betalingsanmerkninger. Betalingsanmerkningene blir registrert hos kredittopplysningsbyråer, og for eksempel banker ønsker i de fleste tilfeller ikke å gi deg lån dersom du har betalingsanmerkninger.

En betalingsanmerkning skal slettes omgående etter at du har gjort opp for deg. En anmerkning skal som hovedregel slettes etter fire år.

God inkassoskikk

Kreditor eller inkassobyrået må opptre i samsvar med god inkassoskikk. Det vil si at de ikke får bruke metoder som utsetter deg for urimelig påtrykk, skade eller ulempe.

Unngå inkasso

Det aller beste er naturligvis å unngå inkasso i sin helhet. Dersom du har mange dyre smålån og kredittkort kan det være lurt å søke om en refinansiering. Med en refinansiering kan du samle alle dine smålån og kredittkort i ett, større, lån. På denne måten kan du oppnå et lavere månedsbeløp, lavere rente og du får kun et lån å forholde deg til – noe som gjør situasjonen mye mer oversiktlig.

Planlegging er nøkkelen

Dersom du har en anstrengt økonomi gjelder det å planlegge. Få oversikt over hvilke regninger som kommer når, og lag en oversikt over andre utgifter. Sett så opp et budsjett som du kan leve med, hvor du prioriterer de viktige tingene som lån, strøm m.m. Les dette blogginnlegget og få 8 sparetips for en mer oversiktlig personlig økonomi.

Husk at det er viktig å betale regningene sine i tide, når et krav går til inkasso blir det straks mye dyrere. Har du ikke mulighet til å betale – ta kontakt så tidlig som mulig og hold en dialog med kreditor/inkassobyrå. Det hjelper alltid å være åpen om situasjonen og legge en plan for nedbetaling.

Lykke til!