Har du mottatt et inkassokrav?

torsdag oktober 9, 2014

Ubetalte regninger og påfølgende inkassokrav er ikke hyggelig – verken for den som skylder penger eller den som har penger utestående. Her kan du lese noen råd om hvordan du skal forholde deg dersom du har mottatt ett inkassokrav.

Inkasso er både lite hyggelig, og dyrt. Dersom du har et krav som er gått til inkasso, må du betale inkassosalær i tillegg til det opprinnelige kravet. Et inkassosalær er en slags erstatning du må betale for å dekke omkostningene kreditor eller inkassobyrået har hatt ved inndrivelsen. Det beste du kan gjøre når du har fått et inkassokrav er naturligvis å betale så raskt som mulig.

Dersom du ikke har mulighet til å betale, er det alltid lurt å ta kontakt med inkassobyrået. I mange tilfeller kan det lages avtaler om nedbetaling som vil gjøre at inkassobyrået ikke går videre med for eksempel rettslige steg på ditt krav. Det blir alltid sett på som positivt at du tar kontakt og viser at du ønsker å gjøre opp for deg.

Ord og uttrykk i forbindelse med inkasso
Dersom du har mottatt et inkassokrav vil du mest sannsynlig komme over ord og uttrykk du ikke har hørt før. Nedenfor finner du en liste over ord og uttrykk som kan være greie å ha kjennskap til:

Betalingsoppfordring
Når et krav er mottatt til inkasso og betalingsfristen fristen på minst 14 dager er løpt ut, vil du få tilsendt en skriftlig betalingsoppfordring om enten å betale eller å komme med innsigelser mot kravet innen en frist på minst 14 dager. Dersom du ikke har kommet med dine innsigelser mot kravet på et tidligere tidspunkt er dette siste frist før rettslig inndriving av kravet vil bli igangsatt.

Rettslig inndriving

Dersom du ikke har klart å betale kravet innen fristen på minst 14 dager som er satt i betalingsoppfordringen, og kravet ditt ikke er omtvistet, vil rettslig inndriving bli satt i verk. Inkassobyrået eller kreditor må sette i gang en rettslig inndriving i løpet av seks måneder etter at betalingsoppfordringen er sendt, ellers må ny betalingsoppfordring sendes til deg.

Betalingsanmerkning

Hvis du ikke betaler gjelden din, vil en av de største konsekvensene av dette være at du får betalingsanmerkninger. Betalingsanmerkningene blir registrert hos kredittopplysningsbyråer, og for eksempel banker ønsker i de fleste tilfeller ikke å gi deg lån dersom du har betalingsanmerkninger.

En betalingsanmerkning skal slettes omgående etter at du har gjort opp for deg. En anmerkning skal som hovedregel slettes etter fire år.

God inkassoskikk

Kreditor eller inkassobyrået må opptre i samsvar med god inkassoskikk. Det vil si at de ikke får bruke metoder som utsetter deg for urimelig påtrykk, skade eller ulempe.

Unngå inkasso

Det aller beste er naturligvis å unngå inkasso i sin helhet. Dersom du har mange dyre smålån og kredittkort kan det være lurt å søke om en refinansiering. Med en refinansiering kan du samle alle dine smålån og kredittkort i ett, større, lån. På denne måten kan du oppnå et lavere månedsbeløp, lavere rente og du får kun et lån å forholde deg til – noe som gjør situasjonen mye mer oversiktlig.

Planlegging er nøkkelen

Dersom du har en anstrengt økonomi gjelder det å planlegge. Få oversikt over hvilke regninger som kommer når, og lag en oversikt over andre utgifter. Sett så opp et budsjett som du kan leve med, hvor du prioriterer de viktige tingene som lån, strøm m.m. Les dette blogginnlegget og få 8 sparetips for en mer oversiktlig personlig økonomi.

Husk at det er viktig å betale regningene sine i tide, når et krav går til inkasso blir det straks mye dyrere. Har du ikke mulighet til å betale – ta kontakt så tidlig som mulig og hold en dialog med kreditor/inkassobyrå. Det hjelper alltid å være åpen om situasjonen og legge en plan for nedbetaling.

Lykke til!