Hvem kan søke om lån og hva ligger til grunn?

fredag mai 2, 2014

Alle banker opererer med visse minimumskrav for å gi lån. Kriteriene er noe forskjellige fra bank til bank, men prinsippene er de samme. Hos oss er dette minimumskravene for å søke om forbrukslån:

» Du må være over 20 år
» Du må ha fast inntekt
» Du kan ikke ha betalingsanmerkninger eller løpende inkassosaker

Grunnen for at vi stiller minimumskrav er at som långiver må vi forsikre oss om at du har mulighet til å betale pengene tilbake. Vi har satt 20 år som laveste alder for å få et forbrukslån, dette på grunn av at du skal være voksen nok til å forstå konsekvensene av et lån. Når man er 20 år er det også større sannsynlighet for at man er i arbeid, enn når man for eksempel er 18 år. Det er ikke mulig å få lån dersom man ikke har fast inntekt, dette av den enkle grunn at man har behov for penger inn på konto for å kunne betjene et forbrukslån. Det siste punktet på listen er med på grunn av at vi ikke låner ut penger til folk som har en dårlig betalingshistorikk. Det er faktisk slik at dersom du tidligere har hatt en betalingsanmerkning, er det ti ganger så stor sannsynlighet for at du vil få en til.

Alle som oppfyller minimumskravene er velkommen til å søke om lån hos oss. Når din søknad er sendt inn vil vi foreta en kredittvurdering av deg. En kredittvurdering er nødvendig for å kontrollere at du er kredittverdig og oppfyller våre kriterier for forbrukslån. Det er viktig for oss og for deg at din privatøkonomi skal kunne håndtere gjeldsbelastningen låneopptaket medfører.

Når vi tar en kredittvurdering bruker vi selskapet AAA Soliditet AS, de oprererer med en skala fra 0 til 100 der poengsummen sier noe om hvor kredittverdig du er. Det er automatiske systemer som regner ut hvor kredittverdig du er. Systemene tar hensyn til veldig mange variabler, blant annet hvor gammel du er, lønn, hvor du bor osv.

Dersom du flytter lite og har en stabil lønn, vil du etterhvert jobbe deg opp en god kredittscore. Det som har størst negativ innvirkning på poengsummen er tidligere betalingsanmerkninger.

Om det har seg slik at din kredittscore er litt lav, men du oppfyller alle minimumskravene og søknaden ellers ser grei ut, kan vi etterspørre en medsøker på ditt lån. En medsøker er en person som står medansvarlig på lånet. Dette for at vi skal være trygge på at dere klarer å tilbakebetale pengene. Dersom du er gift eller samboer er det uansett lurt å søke sammen, det vil gi oss større sikkerhet og dere får i mange tilfeller mulighet for å låne et større beløp med en lavere rente.

Når vi gir avslag på et lån er ikke dette for at vi vil være slemme eller liker å gi avslag, det er rett og slett fordi vi har vurdert det slik at belastningen av et nytt lån vil være for stor på din privatøkonomi. Det skal alltid være slik at du har penger nok disponibelt til å leve, og at ikke hele din lønn går til å betjene lån.

Dersom du oppfyller minimumskravene er du velkommen til å søke om forbrukslån hos oss. Etter at vi har vurdert dine søknadsdata og foretatt en kredittvurdering får du en melding på SMS eller e-post om din søknad er godkjent eller ikke. Dersom den er godkjent kan vi i mange tilfeller utbetale pengene allerede samme dagen.

Oppfyller du minimumskravene og ønsker å se hvor mye du kan få i lån? Legg inn en uforpliktende søknad her.