BB Bank fastrentekonto

Kontoregistrering

Venter på svar...

Signing in progress

Personopplysninger
Age
Adresseopplysning
Andre personopplysninger

Er du statsborger i USA, innehar et s.k. Greencard, eier bolig eller betaler skatt i USA?

Om din sparing

Etter norsk lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) har BB Bank plikt til å gjennomføre kundekontroll ved etablering av kundeforhold. Vi ber deg derfor om følgende opplysninger:

Forhåndsvalg kontonummer for uttak

Ved uttak fra min sparekonto vil jeg at pengene overføres til mitt norske kontonummer nedenfor:

Politisk eksponert person

Med politisk eksponert person menes en fysisk person som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlige verv eller stilling i ett land, for eksempel stats- eller andre ministerposter. Som politisk eksponert person regnes også en person som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt en ledende stilling i en internasjonal organisasjon, for eksempel FN, NATO eller WTO

Annet

Generelle vilkår BB Bank Sparekonto

Ved å sende inn denne søknaden samtykker du i at:

 1. Opplysningene i denne kontoregistreringen er korrekte og at kontonummer for uttak er mitt eget
 2. Jeg har lest og forstått de generelle vilkårene for BB Bank Innskudd. Vilkår finner du her. 
 3. All kommunikasjon med banken kan foregå elektronisk
 4. Jeg godtar at mine personlige data blir behandlet i samsvar med de generelle vilkårene.

  Ved å logge inn på MinSide finner du oversikt over saldo, transaksjoner og kontoutskrift.

  Logg inn her.

   

  • Fyll ut søknad elektronisk og send inn
  • Signer elektronisk med BankID via hjemmesiden eller via link i e-posten du mottar
  • Kontoen vil bli opprettet og du vil motta en velkomstmelding med kontoinformasjon per e-post

   

  Rente: 1,25%

  Årsavgift innskuddskonto: kr. 0,-

  Minimum sparebeløp: 100 000 NOK

  Maksimum sparebeløp: 2 000 000 NOK*

  Antall uttak: kun ved utløp av bindingstid**

  Bindingstid: 1 år

  Kapitalisering: Ved endt bindingstid

  *kun én konto per kundeforhold tillatt

  **Ved uttak før utløpt bindingstid vil det påløpe administrasjonsgebyr på 2% av uttaksbeløp, minimum kr. 1000,-

  For å foreta uttak fra konto benyttes vår uttaksblankett. Skjema fylles ut og sendes til oss per post eller e-post.

  Minner om at det påløper prosentvis gebyr av uttaksbeløpet dersom uttaket er i bindingstiden.

  UTTAKSBLANKETT (PDF)

  Generelle vilkår for BB Bank fastrentekonto

  GENERELLE VILKÅR BB BANK FASTRENTEKONTO (PDF)