BB Bank fastrentekonto

Kontoregistrering

Venter på svar...

Signing in progress

Personopplysninger
Age
Adresseopplysning
Andre personopplysninger

Er du statsborger i USA, innehar et s.k. Greencard, eier bolig eller betaler skatt i USA?

Om din sparing

Etter norsk lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) har BB Bank plikt til å gjennomføre kundekontroll ved etablering av kundeforhold. Vi ber deg derfor om følgende opplysninger:

Forhåndsvalg kontonummer for uttak

Ved uttak fra min sparekonto vil jeg at pengene overføres til mitt norske kontonummer nedenfor:

Politisk eksponert person

Med politisk eksponert person menes en fysisk person som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlige verv eller stilling i ett land, for eksempel stats- eller andre ministerposter. Som politisk eksponert person regnes også en person som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt en ledende stilling i en internasjonal organisasjon, for eksempel FN, NATO eller WTO

Annet

Generelle vilkår BB Bank Sparekonto
Jeg bekrefter at opplysningene gitt i denne kontoregistreringen er korrekte, og at kontonummer for uttak er mitt eget. Jeg har lest og forstått de generelle vilkårene i BB Bank sparekonto med vilkårsdato 01.04.2019 og godtar at mine personlige data blir behandlet i samsvar med de generelle vilkårene.

Informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger finner du her

  Ved å logge inn på MinSide finner du oversikt over saldo, transaksjoner og kontoutskrift.

  Logg inn her.

   

  • Fyll ut søknad elektronisk og send inn
  • Signer elektronisk med BankID via hjemmesiden eller via link i e-posten du mottar
  • Kontoen vil bli opprettet og du vil motta en velkomstmelding med kontoinformasjon per e-post

   

  Rente: 1,25%

  Årsavgift innskuddskonto: kr. 0,-

  Minimum sparebeløp: 100 000 NOK

  Maksimum sparebeløp: 2 000 000 NOK*

  Antall uttak: kun ved utløp av bindingstid**

  Bindingstid: 1 år

  Kapitalisering: Ved endt bindingstid

  *kun én konto per kundeforhold tillatt

  **Ved uttak før utløpt bindingstid vil det påløpe administrasjonsgebyr på 2% av uttaksbeløp, minimum kr. 1000,-

  For å foreta uttak fra konto benyttes vår uttaksblankett. Skjema fylles ut og sendes til oss per post eller e-post.

  Minner om at det påløper prosentvis gebyr av uttaksbeløpet dersom uttaket er i bindingstiden.

  UTTAKSBLANKETT (PDF)

  Generelle vilkår for BB Bank fastrentekonto

  GENERELLE VILKÅR BB BANK FASTRENTEKONTO (PDF)

  Hos BB Bank er innskudd er sikret opptil 2 mill. NOK. Innskudd opptil 950.000 SEK er sikret gjennom den svenske innskuddsgarantiordningen, mens alt overskytende opp til 2 mill. NOK er dekket av den norske innskuddsordningen.  Bankinnskudd som følger av særlige livshendelser, og som er satt inn på konto i løpet av de siste 12 månedene, er fra og med 01.01.19 dekket med et ubegrenset beløp. Les mer om innskuddsgarantiordningen her.

  .