TF Bank sparekonto

 

BB Bank endrer navn til TF Bank

I forbindelse med navneendring fra BB Bank til TF Bank vil du finne all nødvendig informasjon om ditt kundeforhold på våre gamle nettsider bbbank.no. Dersom du har spørsmål relatert til navneendringen og/eller ditt kundeforhold er du alltid velkommen til å kontakte kundeservice på tlf. 56 99 92 00. Du kan også sende oss en epost på innskudd@bbbank.no eller innskudd@tfbank.no.

Navneendringen vil ikke ha en praktisk betydning for ditt kundeforhold, og dine avtalevilkår og betingelser vil fortsatt være de samme. I løpet av overgangsprosessen vil du kunne oppleve å motta kommunikasjon fra både BB Bank og TF Bank. 

 

Kontoregistrering

Venter på svar...

Signing in progress

Personopplysninger
Age
Adresseopplysning
Andre personopplysninger

Er du statsborger i USA, innehar et s.k. Greencard, eier bolig eller betaler skatt i USA?

Om din sparing

Etter norsk lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) har TF Bank plikt til å gjennomføre kundekontroll ved etablering av kundeforhold. Vi ber deg derfor om følgende opplysninger:

Forhåndsvalg kontonummer for uttak

Ved uttak fra min sparekonto vil jeg at pengene overføres til mitt norske kontonummer nedenfor:

Politisk eksponert person

Med politisk eksponert person menes en fysisk person som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlige verv eller stilling i ett land, for eksempel stats- eller andre ministerposter. Som politisk eksponert person regnes også en person som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt en ledende stilling i en internasjonal organisasjon, for eksempel FN, NATO eller WTO

Annet

Generelle vilkår TF Bank Sparekonto

Ved å sende inn denne søknaden samtykker du i at:

 1. Opplysningene i denne kontoregistreringen er korrekte og at kontonummer for uttak er mitt eget
 2. Jeg har lest og forstått de generelle vilkårene for TF Bank Innskudd. Vilkår finner du her. 
 3. All kommunikasjon med banken kan foregå elektronisk
 4. Jeg godtar at mine personlige data blir behandlet i samsvar med de generelle vilkårene.

  Ved å logge inn MinSide finner du oversikt over saldo, transaksjoner og kontoutskrift.

  Logg inn her.

   

  • Fyll ut søknad elektronisk og send inn
  • Signer elektronisk med BankID via hjemmesiden eller via link i e-posten du mottar
  • Etter signering vil kontoen bli opprettet og du vil motta en velkomstmelding med kontoinformasjon per e-post

   

  Rente: 1,00%*

  Årsavgift innskuddskonto: kr. 0,-

  Maksimum sparebeløp: 2 000 000 NOK**

  Antall uttak: ubegrenset

  Bindingstid: ingen

  *rentene kapitaliseres månedlig, effektiv rente 1,00%

  **kun én konto per kundeforhold tillatt

  For å foreta uttak fra konto benyttes vår uttaksblankett. Skjema fylles ut og sendes til oss per post eller e-post.

  UTTAKSBLANKETT SPAREKONTO (PDF)

   

   

   

  Generelle vilkår for TF Bank sparekonto

  GENERELLE VILKÅR TF BANK SPAREKONTO (PDF)

  Hos BB Bank er innskudd er sikret opptil 2 mill. NOK. Innskudd opptil 1 050.000 SEK er sikret gjennom den svenske innskuddsgarantiordningen, mens alt overskytende opp til 2 mill. NOK er dekket av den norske innskuddsordningen.  Bankinnskudd som følger av særlige livshendelser, og som er satt inn på konto i løpet av de siste 12 månedene, er fra og med 01.01.19 dekket med et ubegrenset beløp. Les mer om innskuddsgarantiordningen her.

  .