Personvern og behandling av personopplysninger

BB Bank er forpliktet til å behandle personopplysninger fra sine kunder med forsiktighet. Det som bestemmer hvordan vi skal behandle slike opplysninger er Personopplysningsloven med forskrifter og Datatilsynets konsesjonsvilkår. Informasjonen om personvern på våre nettsider er ment å gi deg som kunde forståelig informasjon om et vanskelig, men viktig tema både for deg som kunde og for oss som din kredittgiver. Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. 

BB Bank er underlagt taushetsplikt om kundeopplysninger. Overlevering av kundeopplysninger til en tredjepart kan likevel skje med samtykke fra kunden og hvor BB Bank er forpliktet i henhold til loven å overlevere slike opplysninger. 

Hvorfor henter BB Bank inn personopplysninger?
Personopplysninger er helt nødvendig for at vi skal kunne drive vår forretningsvirksomhet, og for at vi skal kunne innfri våre forpliktelser i kundeforholdet. I tillegg til personopplysningene som våre kunder sender inn til oss, blir det hentet inn opplysninger fra offentlige registre og kredittopplysningsbyrået AAA Solidaritet AS. Det blir foretatt en kredittscoring på bakgrunn av ovennevnte opplysninger. Datatilsynet har gitt oss konsesjon til å behandle personopplysninger for følgende formål: 

  • Kundeadministrasjon, fakturering og gjennomføring av finansieringstjenester.
  • Markedsføring og kundeoppfølging.
  • Risikoklassifisering av kunder og kredittporteføljer.
  • Forebygging og avdekking av straffbare handlinger.Innsending av data
Våre søknadsskjema er kryptert med SSL. Secure Sockets Layer (SSL) er kryptografiske protokoller som tilbyr sikker kommunikasjon på internett. Dermed er dine opplysninger trygge når de overføres til oss. 

Koblinger
BB Bank kan legge ut koblinger i et format som gjør det mulig for oss å se om disse koblingene er blitt fulgt. Vi bruker denne informasjonen til å forbrdre vår markedsføring.