Samfunnsansvar i BB Bank

BB Bank er stolt av å kunne presentere et samarbeid med PlayOnside.

Playonside logo

PlayOnside er en liten frivillig organisasjon som holder til i Mae Sot,  på grensen mellom Thailand og Burma. 

Organisasjonen, som er registert i Brønnøsyundregisteret med organisasjonsnummer 916028490, jobber for å fremme og styrke barn og unges rettigheter gjennom idrett.

Burma, også kjent som Myanmar er et land som har vært igjennom  en av de lengste borgerkrigene i verden. Som et resultat av krigen, har millioner av mennesker flyktet fra det brutale regimet, og mange har endt opp i nabolandet Thailand. Thailand, som er et av få land i verden som ikke har undertegnet FNs flyktningkonvensjon, anerkjenner ikke barn og unges rett på utdannelse. Flyktningene er derfor helt avhengig av internasjonale og frivillige organisasjoner for å få utdanning. De går på egne skoler, og lever på skyggesiden av det thailandske samfunnet. Mae Sot,  som på grunn av sin beligghenhet helt på grensen, er hjem til titusener av barn og unge uten papirer og uten rettigheter.

Men barn er barn. Og fotball er et universelt språk. Og når man møtes på fotballbanen er vi alle like. Ved å arrangere diverse fotballarrangement, hvor man også inkluderer de thailanske skolene, og barn fra thailansk opprinnelse kan møte og spille på lag med barn med flyktningbakgrunn, håper vi på å være med å bidra til å rive ned barrierer, og bygge opp vennskap, respekt og toleranse for hverandre uavhengig av forskjellig bakgrunn. Samtidig som vi skal ha det gøy på banen.

BB Bank er stolt av å være den første finansielle støttespilleren til prosjektet. Vi har stor tro på PlayOnside sin filosofi, og er glad for å kunne støtte prosjektet økonomisk. Vi ønsker gutta i PlayOnside lykke til med prosjektet, og er følger spent med videre!