Effektiv rente

Effektiv rente er nominell rente pluss gebyrer og andre kostnader forbundet med lånet.

Rente kan defineres som prisen på kapital. I forbindelse med forbrukslån er renten kostnaden av å låne penger. Den nominelle renten er den renten man årlig vil måtte betale på lånet. Denne beregnes til enhver tid av totalt utestående gjeld, og fordeles som regel over tolv ulike terminer i et år.

Effektiv rente er ikke det samme som nominell rente. Den effektive rente er den renten man betaler ved et forbrukslån når alle kostnader ved renter, avdrag og lignende tas med. Når kredittinstitusjoner opplyser om nominell rente er dette renten som årlig blir beregnet av hovedstolen. Denne nominelle renten inkluderer derimot ikke termingebyr, fakturagebyr, etableringsgebyr, tinglysningsgebyr og andre kostnader som også påløper låntaker. Den effektive renten inkluderer alle disse kostnadene som påløper i tillegg til den nominelle renten. Det er summen av alle kostnadene.

Når man vurderer ulike lånetilbud, er det derfor den effektive renten man bør bruke som sammenligningsgrunnlag dersom man skal ha lånet over en lengre tidsperiode.

Lånebeløp

kr 10 000
kr 400 000

Nedbetalningstid

1 år
15 år
Lav månedspris ved 9.9% nom.rente
Middels månedspris ved 14.8% nom.rente
Låneeksempel: kr. 65 000 o/5 år, eff. rente 14,86%, etabl.geb. kr. 990. totalt kr. 90 600. DIFFERENSIERT MÅNEDSPRIS Renten vil variere ut i fra en individuell kredittvurdering.

BB Finans tilbyr en nominell rente fra 9,9 %. I tillegg til renten kommer et etableringsgebyr på kr. 990 og et månedlig termingebyr på kr. 45. Begge disse gebyrene er medregnet i den effektive renten som er fra 8,5 %.

Vær oppmerksom på at den effektive renten også varierer med nedbetalingstiden på lånet. Lang nedbetalingstid vil føre til en lavere effektiv rente enn ved en kort nedbetalingstid. Lånet vil imidlertid koste deg mer ved en lang nedbetalingstid. Du kan lese mer om effektiv rente på finansportalen.

Hvem kan søke om forbrukslån?

» Du må være over 20 år
» Du må ha fast inntekt
» Du kan ikke ha betalingsanmerkninger eller løpende inkasso

Interesert af et Forbrukslån fra BB Finans?