Kausjonist

En kausjonist er en person som stiller kausjon for andres gjeld.

Det vil si at man er solidarisk ansvarlig for at hovedlåntaker betjener sitt lån i henhold til nedbetalingsavtalen. Kausjon er et rettslig begrep som vil si å være medansvarlig for andres gjeld. Dersom hovedlåntaker misligholder gjelden sin kan kreditor kreve at kausjonisten skal betale. Kreditoren vil kunne kreve hele beløpet hos kausjonisten. Man vil likevel alltid prøve å få betalt av hovedlåntaker først.

Ifølge loven kreves det at kausjonisten skal forstå hva man skriver under på og forstå konsekvensene av å være kausjonist. Det er strenge retningslinjer i forhold til informasjonsdeling. Kausjonisten skal blant annet ha skriftlig informasjon om størrelse, løpetid, kostnader, risiko, sikkerhet, forsikring og andre forhold av betydning. Dersom lånet misligholdes plikter banken å informere kausjonisten innen tre måneder. Dersom betalingsproblemer hos låntaker anses som "forbigående", trenger ikke banken informere. Kausjonisten skal slippe ansvar dersom informasjonsplikten ikke er fulgt.

BB Finans etterspør kausjonist/medlåntaker på forbrukslån i tilfeller hvor lånet trenger ekstra sikkerhet. Dette gjelder tilfeller hvor hovedsøker for eksempel er ung, eller har lav inntekt. En kausjonist/medlåntaker kan gjerne være ektefelle, samboer, forelder eller nær venn. Dersom man er to som søker sammen vil søknaden alltid stå sterkere. Les mer om å være kausjonist på Wikipedia.

Lånebeløp

kr 10 000
kr 400 000

Nedbetalningstid

1 år
15 år
Lav månedspris ved 9.9% nom.rente
Middels månedspris ved 14.8% nom.rente
Låneeksempel: kr. 65 000 o/5 år, eff. rente 14,86%, etabl.geb. kr. 990. totalt kr. 90 600. DIFFERENSIERT MÅNEDSPRIS Renten vil variere ut i fra en individuell kredittvurdering.

Interessert av et Forbrukslån fra BB Finans?