Kredittvurdering

Når du søker om forbrukslån eller refinansiering vil det bli foretatt en kredittvurdering av deg.

 

En kredittvurdering er nødvendig for å kontrollere at du er kredittverdig og oppfyller våre kriterier for forbrukslån. Det er viktig for oss og for deg at din privatøkonomi skal kunne håndtere gjeldsbelastningen låneopptaket medfører. Opplysningene du gir oss over telefon eller sender inn til oss på annen måte er konfidensielle og du vil motta et brev fra kredittvurderingsselskapet når kredittsjekken er gjennomført. Vi henter i dag kredittopplysninger fra AAA Soliditet AS.

AAA Soliditet opererer med en skala fra 0 til 100, der poengsummen sier noe om hvor kredittverdig du er. Jo høyere tallet er, jo mer kredittverdig er du. Det er automatiske systemer som regner ut hvor kredittverdig du er. Systemene tar hensyn til veldig mange variabler blant annet hvor gammel du er, lønn, hvor du bor osv. Det er tidligere betalingsanmerkninger som har størst negativ innvirkning på poengsummen du kan oppnå. Har du hatt en betalingsanmerkning før, er det nemlig 10 ganger så stor sannsynlighet for at du vil få en til.

DinSide.no har listet opp en rekke andre faktorer som påvirker din kredittscore negativt, ifølge AAA Soliditet:

  • Overtrekk av konti, sene innbetalinger av regninger og lignende.
  • Aktive betalingsanmerkninger, det vil si inkassokrav eller lignende som ikke er oppgjort.
  • Har du alvorlige betalingsanmerkninger som insolvens eller gjeldsordning, vil kredittselskapet ikke anbefale at du blir gitt kreditt.
  • Store svingninger i inntekten indikerer en lite stabil økonomi. Likningstallene for det siste året blir brukt, men og trendfaktorer for de siste tre årene.
  • Flytter du ofte, kan dette få negativ betydning, siden det statistisk er slik at disse har høyere kredittrisiko.
  • Enkeltpersonsforetak med betalingsanmerkninger teller negativt, siden dette er økonomiske forpliktelser som juridisk direkte hviler på deg.


I følge Soliditet er en stabil lønn det beste rent kredittmessig, fordi både reduksjon og økning utover normal lønnsvekst teller negativt. En plutselig lønnsøkning medfører statistisk sett ofte et utgiftsnivå som man ikke klarer å betjene hvis man senere går ned i lønn. Det som ofte er avgjørende for å få en god kredittvurdering er stabilitet. Dersom du flytter lite, har en stabil inntekt osv. vil du over tid jobbe deg opp en god kredittscore. Dersom du lurer på hva din kredittscore er så kan du ta en kredittvurdering av deg selv.

Lånebeløp

kr 10 000
kr 400 000

Nedbetalningstid

1 år
15 år
Lav månedspris ved 9.9% nom.rente
Middels månedspris ved 14.8% nom.rente
Låneeksempel: kr. 65 000 o/5 år, eff. rente 14,86%, etabl.geb. kr. 990. totalt kr. 90 600. DIFFERENSIERT MÅNEDSPRIS Renten vil variere ut i fra en individuell kredittvurdering.

Interessert av et Forbrukslån fra BB Finans?