Søknadsprosessen

Slik søker du forbrukslån

Slik er saksbehandlingsprosessen når du søker om lån:

  1. Send inn lånesøknaden ved hjelp av vårt online søknadsskjema.
  2. Dersom du får innvilget lån vil du bli kontaktet av en saksbehandler samme dag som du sender inn lånesøknaden eller påfølgende virkedag. Dersom du får beskjed om at du må ha en medlåntaker på lånet vil du få beskjed om dette pr telefon, på sms eller på e-post. Dersom du får avslag på lånesøknaden så mottar du en sms eller e-post der du informeres om dette.
  3. Etter at lånesøknaden er innvilget vil du få tilsendt lånedokumenter på e-post eller til din folkeregistrerte adresse. Lånedokumentene må undertegnes og returneres pr post, pr faks eller pr e-post i lag med kopi av legitimasjon, kopi av siste lønnsslipp og kopi av siste selvangivelse.
  4. Når vi har mottatt dokumentasjon som nevnt i punkt 3 og undertegnede lånedokumenter, så vil en saksbehandler sjekke at opplysninger om arbeidsforhold, inntekt og gjeld som du oppgav i søknaden stemmer overens med det som fremkommer av selvangivelsen og lønnsslippen. Saksbehandleren vil også sjekke at lånedokumentene er rett fylt ut.
  5. Etter at kredittvurderingsprosessen i punkt 1-4 er gjennomført, så må du legitimere deg. Dette for at vi skal være sikker på at lånet utbetales til den personen som har sendt inn lånesøknaden. Du kan legitimere deg elektronisk ved hjelp av Bank ID eller ved at vi sender ut et brev i posten til deg som du må hente ut på ditt lokale postkontor ved å fremvise legitimasjon der.
  6. Lånet utbetales til kontonummeret som du oppgav når du søkte om lån.

Vanligvis tar det to dager fra du bestemmer deg for å søke om lån til lånet er utbetalt. Du kan imidlertid få utbetalt lånet samme dag som du søker dersom du søker om morgenen og er rask med å sende lånedokumentene og alle påkrevd dokumentasjon i retur.

Etter at lånet er utbetalt, så må du betale det tilbake i henhold til en avtalt nedbetalingsplan med månedlige betalinger. Det vil være en fast forfallsdato og du kan velge mellom faktura tilsendt i posten eller avtalegiro der terminbeløpet trekkes direkte fra din konto. Forfallsdatoen på lånet bestemmer du selv.

Lånebeløp

kr 10 000
kr 400 000

Nedbetalningstid

1 år
15 år
Lav månedspris ved 9.9% nom.rente
Middels månedspris ved 14.8% nom.rente
Låneeksempel: kr. 65 000 o/5 år, eff. rente 14,86%, etabl.geb. kr. 990. totalt kr. 90 600. DIFFERENSIERT MÅNEDSPRIS Renten vil variere ut i fra en individuell kredittvurdering.

Søke et Forbrukslån fra BB Finans?