Lånebeløp

kr 10 000
kr 300 000

Nedbetalningstid

1 år
10 år
I søknadsskjema er månedlig terminbeløp estimert med 12,9% nominell rente. Renten kan være høyere eller lavere basert på en individuell kredittvurdering. Se vår prisliste for mer informasjon om lånebeløp og renter. Ved lån hvor formål er refinansiering kan innvilget løpetid overstige 5 år gitt at løpetiden ikke overstiger eksisterende lån som skal refinansieres. Lån der låneformål er annet enn refinansiering, tillates ikke innvilget løpetid å være over fem år.

LÅNESØKNAD

PERSONOPPLYSNINGAR
Age
Fødselsnummer oppgis i formatet DDMMÅÅXXXXX
ADRESSE
ARBEID
LÅN OG KREDITT
medsøker

medsøker

PERSONOPPLYSNINGAR
Age
Fødselsnummer oppgis i formatet DDMMÅÅXXXXX
ADRESSE
ARBEID
LÅN OG KREDITT
Med politisk eksponert person menes en fysisk person som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlige verv eller stilling i ett land, for eksempel stats- eller andre ministerposter. Som politisk eksponert person regnes også en person som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt en ledende stilling i en internasjonal organisasjon, for eksempel FN, NATO eller WTO
Ved å sende inn denne lånesøknaden samtykker du/dere i at:
 1. Det vil bli foretatt en kredittvurdering av deg/dere,
 2. At gjenpartsbrev fra kredittvurderingsselskap kan bli sendt elektronisk pr. sms,
 3. All kommunikasjon med kredittgiver kan foregå elektronisk,
 4. Informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger finner du her
KORRIGERE FØLGENDE FELT:

  Vennligst vent- søknad sendes

  Slutför processen i det andra fönstret

  • Du må være minimum 20 år
  • Du må ha fast inntekt
  • Du kan ikke ha aktive inkassosaker 
  • eller betalingsanmerkninger

  I tillegg til at du oppfyller disse kravene må vi utføre en kredittvurdering av deg før vi kan gi deg et lånetilbud.

  1. Fyll ut og send inn søknaden
  2. Dersom du får innvilget lån vil du bli kontaktet av en saksbehandler samme dag som du sender inn lånesøknaden eller påfølgende virkedag.
  3. Etter at lånesøknaden er innvilget vil du få tilsendt lånedokumenter på e-post eller til din folkeregistrerte adresse.
  4. Når vi har mottatt dokumentasjon som nevnt i punkt 3 og undertegnede lånedokumenter, så vil en saksbehandler sjekke at opplysninger om arbeidsforhold, inntekt og gjeld som du oppgav i søknaden stemmer
  5. Etter at kredittvurderingsprosessen i punkt 1-4 er gjennomført, så må du legitimere deg
  6. Lånet utbetales til kontonummeret som du oppgav når du søkte om lån.

  *I søknadsskjema er månedlig terminbeløp estimert med 12,9% nominell rente. Renten kan være høyere eller lavere basert på en individuell kredittvurdering.

  Se vår prisliste for mer informasjon om lånebeløp og renter.

  PRISLISTE

   

  *Med politisk eksponert person menes en fysisk person som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlige verv eller stilling i ett land, for eksempel stats- eller andre ministerposter. Som politisk eksponert person regnes også en person som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt en ledende stilling i en internasjonal organisasjon, for eksempel FN, NATO eller WTO