SPAR TRYGT HOS BB BANK,

OPPRETT SPAREKONTO

- NÅ MED EFFEKTIV RENTE 1,97%

Kontoregistrering

Venter på svar...

Signing in process

Personopplysninger
Age
Adresseopplysning
Andre personopplysninger

Er du statsborger i USA, innehar et s.k. Greencard, eier bolig eller betaler skatt i USA?

Om din sparing

Etter norsk lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) har BB Bank plikt til å gjennomføre kundekontroll ved etablering av kundeforhold. Vi ber deg derfor om følgende opplysninger:

Forhåndsvalg kontonummer for uttak

Ved uttak fra min sparekonto vil jeg at pengene overføres til mitt norske kontonummer nedenfor:

Politisk eksponert person

Med politisk eksponert person menes en fysisk person som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlige verv eller stilling i ett land, for eksempel stats- eller andre ministerposter. Som politisk eksponert person regnes også en person som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt en ledende stilling i en internasjonal organisasjon, for eksempel FN, NATO eller WTO

Annet

Generelle vilkår BB Bank Sparekonto
Jeg bekrefter at opplysningene gitt i denne kontoregistreringen er korrekte, og at kontonummer for uttak er mitt eget. Jeg har lest og forstått de generelle vilkårene i BB Bank sparekonto med vilkårsdato 18.08.2017 og godtar at mine personlige data blir behandlet i samsvar med de generelle vilkårene.

Informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger finner du her

   

   

  På MinSide finner du oversikt over saldo, transaksjoner og kontoutskrift.

  Logg inn her.

   

  • Fyll ut søknad elektronisk og send inn
  • Du vil deretter motta en e-post med link til elektronisk signering
  • Etter signering vil kontoen bli opprettet og du vil motta en velkomstmelding med kontoinformasjon per e-post

   

  Rente: 1,95%*

  Årsavgift innskuddskonto: kr. 0,-

  Maksimum sparebeløp: 2 000 000 NOK

  Antall uttak: ubegrenset

  Bindingstid: ingen

  *rentene kapitaliseres månedlig, effektiv rente 1,97%

  Generelle vilkår for BB Bank sparekonto

  GENERELLE VILKÅR BB BANK SPAREKONTO (PDF)

  Samtlige konti omfattes av den norske innskuddsgarantien sikret av Bankenes sikringsfond (www.bankenessikringsfond.no). Det betyr at dersom BB Bank ASA bli satt under offentlig administrasjon garanteres det kompensasjon til deg som kunde opp til 2 000 000 norske kroner