BB Bank fastrentekonto

Kontoregistrering

Venter på svar...

Signing in progress

Personopplysninger
Age
Adresseopplysning
Andre personopplysninger

Er du statsborger i USA, innehar et s.k. Greencard, eier bolig eller betaler skatt i USA?

Om din sparing

Etter norsk lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) har BB Bank plikt til å gjennomføre kundekontroll ved etablering av kundeforhold. Vi ber deg derfor om følgende opplysninger:

Forhåndsvalg kontonummer for uttak

Ved uttak fra min sparekonto vil jeg at pengene overføres til mitt norske kontonummer nedenfor:

Politisk eksponert person

Med politisk eksponert person menes en fysisk person som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt høytstående offentlige verv eller stilling i ett land, for eksempel stats- eller andre ministerposter. Som politisk eksponert person regnes også en person som innehar eller i løpet av det siste året har innehatt en ledende stilling i en internasjonal organisasjon, for eksempel FN, NATO eller WTO

Annet

Generelle vilkår BB Bank Sparekonto
Jeg bekrefter at opplysningene gitt i denne kontoregistreringen er korrekte, og at kontonummer for uttak er mitt eget. Jeg har lest og forstått de generelle vilkårene i BB Bank sparekonto med vilkårsdato 01.04.2019 og godtar at mine personlige data blir behandlet i samsvar med de generelle vilkårene.

Informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger finner du her

  Ved å logge inn MinSide finner du oversikt over saldo, transaksjoner og kontoutskrift.

  Logg inn her.

   

  • Fyll ut søknad elektronisk og send inn
  • Signer elektronisk med BankID via hjemmesiden eller via link i e-posten du mottar
  • Etter signering vil du motta en et dokument sendt per epost som du må fylle ut og sende i retur til oss
  • Kontoen bli opprettet og du vil motta en velkomstmelding med kontoinformasjon per e-post

   

  Rente: 2,25%

  Årsavgift innskuddskonto: kr. 0,-

  Minimum sparebeløp: 100 000 NOK

  Maksimum sparebeløp: 2 000 000 NOK

  Antall uttak: kun ved utløp av bindingstid*

  Bindingstid: 1 år

  Kapitalisering: Ved endt bindingstid

   

  *Ved uttak før utløpt bindingstid vil det påløpe administrasjonsgebyr på 2% av uttaksbeløp, minimum kr. 1000,-

  For å foreta uttak fra konto benyttes vår uttaksblankett. Skjema fylles ut og sendes til oss per post.

  Minner om at det påløper prosentvis gebyr av uttaksbeløpet dersom uttaket er i bindingstiden.

  UTTAKSBLANKETT (PDF)

  Generelle vilkår for BB Bank fastrentekonto

  GENERELLE VILKÅR BB BANK FASTRENTEKONTO (PDF)

  Samtlige konti omfattes av den norske innskuddsgarantien sikret av Bankenes sikringsfond (www.bankenessikringsfond.no). Det betyr at dersom BB Bank bli satt under offentlig administrasjon garanteres det kompensasjon til deg som kunde opp til 2 000 000 norske kroner. Bankinnskudd som følger av særlige livshendelser, og som er satt inn på konto i løpet av de siste 12 månedene, er fra og med 01.01.19 dekket med et ubegrenset beløp. Les mer om innskuddsgarantiordningen her.

  .